จัดฟันเริ่มเข้าที่แล้ว มาหาหมอทุกเดือน เหมือนคิดถึงหมออ่ะ